logo4pl

Język strony

  • slider0.jpg
  • slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
A A A

Login i hasło mogą być używane tylko przez osobę zarejestrowaną. Jeśli post został zamieszczony przy użyciu tego loginu i hasła, przyjmuje się, że został przesłany przez osobę zarejestrowaną.

Zabronione jest umieszczanie na stronie konferencji jakichkolwiek wpisów lub innych materiałów sprzecznych z prawem, mających na celu jego obejście lub niezgodnych z dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych, nawołujących do agresji, oszczerczych, zawierających groźby, nieetycznych, obrażających uczucia lub godzących we własność osób trzecich, a także naruszających ich dobra osobiste.


Copyright © 2022 Modern Dimensions of English Philology. Wszelkie prawa zastrzeżone.